Приходи и разходи при употреба на слънчеви колектори

„Какво трябва да знаем за слънчевите колектори, преди да инвестираме в тях“? Това със сигурност е въпрос, който много си задават си задават. Другият въпрос, който всеки от вас си е задавал е „Колко и какви разходи ще са необходими, за да закупя и инсталирам слънчеви колектори в дома си?“. Отговорите на тези и други въпроси ще намерите тук.

Първо нека кажем за тези от вас, които не са запознати с принципа на работа на слънчевите колектори, че те са екологични системи, който работят благодарение на слънчевата енергия, която достига до тях. Най-общо казано те усвояват слънчевата радиация, попадаща върху вакуумните им тръби. Те я поглъщат и трансформират от светлинна енергия в топлинна, която домакинствата използват за затопляне на вода за бита.
Този процес се осъществява както казахме благодарение на техните вакуумни тръби. Защо вакуумни? Много е просто, тръбите са изградени от два слоя, като пространството между тях е вакуум, тъй като е всеизвестен факт, че той е най-добрия изолатор. С негова помощ трансформираната топлинна енергия не се разсейва в пространство, а се предава на течността в слънчевата система. За високата ефективност на слънчевите колектори говорят и данните сочещи едва 6% топлинни загуби, при 94% усвоена енергия, което ги прави изключително изгодна инвестиция.

Съществува схващане, че покупката и инсталацията на слънчевите колектори за топла вода е свързано с голям разход на средства. Това в действителност е така, но нека не забравяме, че освен първоначалния разход по покупката им вие след това нямате никакви разходи, а напротив ще започнете да спестявате средства от сметките си за електроенергия. По този начин вашата инвестиция ще ви се изплати, но нека разгледаме по-подробно какви са евентуалните разходи и спестявания със слънчевите колектори от Емде Солар.

Разходи и спестявания със слънчевите колектори

Цената за всяка системи от слънчеви колектори е различна и е съобразена с нужните на домакинството. Казано по друг начин спрямо броя жители в едно семейство може да изберете най-подходящите слънчеви колектори. Примерите, които ще дадем ще бъдат за средностатистическо семейство от 3 души, като е доказано, че един човек средно на ден изразходва по 40 литра топла вода.
Цената на такава слънчева система за загряване на топла вода ще бъде около 790 лв. Спестяванията са умерени, като колекторите ще ви осигуряват гореща вода през лятото и не толкова гореща през зимата. Все пак нека не забравяме, че през студените месеци количеството на слънчевите лъчи е по-ограничено. Годишният разход при консумация на електроенергия само за затоплянето на 120 литра вода на ден би била като сума 2390 лв. Годишния разход на топла вода е около 480 лв. Икономията със слънчевите колектори или спестените пари след инсталирането им ще бъдат около 490 лв годишно, а времето на пълно възвръщане на инвестицията би била около 3 години. Нека не забравяме, че този период е относителен, тъй като колкото повече използвате слънчевата енергия от колекторите, толкова повече спестявате от вашата сметка за електроенергия.
Всяка система от слънчеви колектори има гаранция 20 години живот, а чистата печалба за този период би била 8720 лв.

Поддръжка

Разходите, които ще ви костват при поддръжката на вакуумните слънчеви колектори за топла вода обикновено са много ниски. Всички системи са с 20 години гаранция и изискват малко поддръжки. Хората, които ще монтират вашата система ще ви издадат гаранционна карта, в която ще е описано всяко техническо обслужване.
За да бъдете сигурни, че всичко с вашите слънчеви колектори е наред може от време на време да ги проверявате за течове. Ако откриете някакви течове на антифриз или усетите силна миризма, задължително трябва да се свържете с фирмата доставчик и инсталатор.
Добре е да държите под око вашата системи, за да сте сигурни, че тя функционира правилно и ви доставя гореща вода. Ако това обаче не е така и тръбите на колекторите са студени в топлите слънчеви дни също трябва да се свържете с инсталатора.
Също така ще бъде необходимо да се следи и подмяна антифриза в системата, тъй като с течение на времето той се разгражда и намалява производителността на колекторите.
Друго важно нещо, което трябва да се следи е помпата / ако сте избрали колектори с „Heat Pipe“ технология/.

Въпреки, че първоначалните разходи за покупка и инсталация на слънчеви колектори за топла вода не са много ниски, тази инвестиция определено си заслужава. Помислете добре и ще разберете, че слънчевите колектори са новото „зелено енергийно“ бъдеще на Земята.